Innhold

En fusjonert bank, men fremdeles to nettsider!

Det er en omfattende prosess å slå sammen to banker. Ikke minst teknisk. Derfor vil vi ennå i noen tid ha to ulike nettsider – en for Skagerrak Sparebank / Bamble og en for Skagerrak Sparebank / Kragerø.